RENK IŞIK TİTREŞİM

TÜRK İZLENİMCİLERİ

12 Nisan 2018 – 27 Temmuz 2018

19. yüzyılda Fransa’da ortaya çıkan İzlenimcilik akımı, zaman içerisinde Türkiye’deki sanat ortamını da etkisi altına almış ve özellikle 20. yüzyılın ilk yarısında, ülkemizin önde gelen sanatçıları bu anlayışta pek çok eser üretmiştir. Türk İzlenimcileri olarak da adlandırılan 1914 Kuşağı sanatçıları, Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanma sürecinin ve aynı zamanda Batılılaşma hareketlerinin ivme kazandığı Meşrutiyet dönemlerinin tanığı, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin de karşılayıcısı olmuşlardır. Kuşağa adını veren İbrahim Çallı, Nazmi Ziya, Hikmet Onat, Hüseyin Avni Lifij, Feyhaman Duran, Namık İsmail, Mehmet Ruhi Arel, Sami Yetik kendilerinden önceki kuşaktan farklı olarak resim sanatına konu çeşitliliği katkısında bulunmuş ve bunun yaygınlaştırılmasında öncü olmuşlardır.

“Renk, Işık, Titreşim: Türk İzlenimcileri” sergisinin ağırlığını 1914 Kuşağı sanatçıları oluşturmakla birlikte, sergide bu kuşağın öncesi ve sonrası sanatçıların eserleri de yer almaktadır. Üç kuşak sanatçıyı bir araya getiren bu sergi, Osmanlı’nın son döneminden Cumhuriyet’e geçiş sürecinde resim sanatımıza ait önemli örnekleri bir araya getirmektedir

SERGİDE ESERLERİ YER ALAN SANATÇILAR

AKDİK, Şeref
Ali Halil
AREL, Mehmet Ruhi
ASAF, Osman
BEN’İM, Ali Cemal
BEREKETOĞLU, Hasan Vecih
BEYAZIT, Ali Rıza
BOYAR, Ali Sami
BOYAR, Pertev
BOZCALI, Sabiha Rüştü
ÇALLI, İbrahim
ÇEKLİ, Nazmi
ÇİZEL, Hayri
DAĞ, Şevket
Diyarbakırlı Tahsin
DOĞANÇAY, Adil
DURAN, Feyhaman
ECEVİT, Nazlı
EKİNCİ, Melahat
ERKUL, Cevat
GÖRELE, Hamit
GÜLERYÜZ, Bedia
GÜRAN, Nazmi Ziya
GÜRPINAR, Nurettin
Halid Naci
Halife Abdülmecid
Halil Paşa
Hoca Ali Rıza
Hüseyin Zekai Paşa
İsmail Hakkı
İzzet Ziya
KALMUKOĞLU, Naci
KAPTAN, Arif
Kaymakam Remzi
KÖSEOĞLU, Edip Hakkı
LAGA, Mehmet Ali
LİFİJ, Hüseyin Avni
LİM, Sami
Namık İsmail
ONAT, Hikmet
ÖZEREN, Saim
SAFİ, İbrahim
SOFU, Melek Celal
SOYHAN, Fuad
SÜMER, Ayetullah
TEOMAN, Selahattin
UZEL, Celal
ÜREN, Eşref
YETİK, Sami

Menü