ARKAS KOLEKSİYONU’NDA POST-EMPRESYONİZM

19 Kasım 2011 – 31 Mart 2012

Resim dünyasında Cézanne ile başlayan yenilenme rüzgarı, kurallaşma noktasındaki Empresyonist akımı etkisi dışında bırakması düşünülemezdi.

“Empresyonizm sonrası” Post-Empresyonism adı altında 19. Asrın son çeyreğinden 20. Yüzyılın başlarına uzanan sanatsal dönem Pierre-Auguste Renoir, Armand Guillaumin gibi sanatçıların kurdukları temellerden geçerek kübizmin ana kurgulayıcısı George Braque’a kadar uzanır.

Bu sergi, değişik disiplinleri benimseyen ancak bağımsız görüşlerini gerçek bir dayanışma örneği ile paylaşmaktan çekinmeyen Maxime Maufra, Louis Anquetin, Emile Bernard, Maurice Denis, Maurice Vlaminck, Edouard Vuillard, Louis Valtat gibi 31 sanatçının 78  önemli eserinden oluşmaktadır.

Menü