HOCA ALİ RIZA

17 Eylül 2014 – 28 Aralık 2014

Ali Rıza Bey, Harbiye Mektebi’ndeki resim hocalığı ile başlayan eğiticilik görevini çok severek ve benimseyerek bir yaşam biçimine dönüştürmüştür. Aynı zamanda doğup büyüdüğü ve yaşamının büyük bir bölümünü geçirdiği Üsküdar’ın da ressamıdır.  Türk Resim Sanatı tarihinde “Hoca Ali Rıza” ya da “Üsküdarlı Ali Rıza” olarak anılır. Üsküdar’ın sokaklarını, cumbalı ahşap evlerini, fıstık çamlarının yer aldığı kıyı görünümlerini resimlerken resmin tamamlayıcı bir unsuru olarak insan figürüne de yer vermiştir. Doğayı gözleyen, doğa sevgisini çizgi ve renklere döken ilk Türk ressamıdır. Doğayı kalıplaşmış biçimler halinde ifade eden bir anlayıştan sonra Hoca gerçekçi ve gözlemcidir. Bu tutumu ayrıntıları saptamasında titizlik göstermesini de beraberinde getirmiştir. Ağaçların dalları, dallardaki yapraklar, çalılar, yeşillikler arasındaki kır çiçekleri, kaya formlarının doğru biçimlendirilişi manzaralarında özenle işlediği detaylardan bazılarıdır. İmgeleminden, Hoca’nın ifadesiyle “fikirden” yaptığı manzaraları ise, daha önce gördüğü, belleğine veya defterlerine kaydettiği görünümlerin toplamı ya da sentezidir.

Sonuç olarak Ali Rıza Bey’in manzaraları doğadan alınmış çok sayıda biçim barındırmakla birlikte, ortaya çıkan bütün sanatçının dünyayı algılayışının ürünüdür.

Menü