ÜÇ DENİZİN ARASINDA – OSMANLI VE FRANSIZ BOĞAZ HARİTALARI, 17. YÜZYILDAN 19. YÜZYILA

06 Mayıs 2016 – 31 Temmuz 2016

Arkas Sanat Merkezi ve Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü işbirliğiyle hazırlanan “Üç Denizin Arasında, 17. yüzyıldan 19. yüzyıla Osmanlı ve Fransız Boğaz Haritaları” sergisinde Fransa Ulusal Kütüphanesi ve Fransa Ulusal Arşivleri’nin ilk kez ödünç verdiği İstanbul ve Çanakkale boğazlarına ait haritalar ve Türkiye’deki önemli arşiv ve koleksiyonlardan haritalar sergileniyor.

Sergi; haritalar üzerinden deniz yolu ulaşımı, Antik Çağ yerleşimleri, ordu ve silahlı kuvvetlerin sahip olduğu yerleşkeler, civardaki kırsal ve ekilebilir alanlar, coğrafi ve kültürel sınırlar gibi pek çok konu hakkında da verdiği fikirler ile yüzyıllardır yakın temas halinde olan Osmanlı ve Fransız devletlerinin birbirleriyle ilişkisine de ışık tutuyor.

Türkiye ve Fransa kaynaklı haritalar sayesinde hem İstanbul ve Çanakkale Boğazı, hem de Osmanlı ve Fransız haritacılığı hakkında karşılaştırmalı bir bakış açısı ortaya konuyor. Sergi; kılavuz haritaları ve askeri haritaların yanı sıra müsveddeler, hesaplamalar, taslaklar ve karalamalar ile haritaların üretim sürecini de ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

Menü