RESMİN DEĞİŞEN YÜZÜ: POST-İZLENİMCİ SÜREÇ VE ÖTESİ

30 Mart 2012

Konuşmacı:    Prof. MÜMTAZ SAĞLAM

Söyleşi

Van Gogh, Gauguin ve Cézanne’ı; modern sanat akımları ve anlayışlarının gelişim yönünü belirleyen öncüler olarak görmek gerekir.  Prof. Mümtaz Sağlam; dönemin toplumsal olaylarına, kültürel atmosferine ve düşünce hayatına bakarak, plastik sanatlar alanında yaşanan dönüşümü sorguluyor ve 1940’lı yıllara dek uzanan süreci estetik bağlamda yeniden değerlendiriyor.

Prof. Mümtaz Sağlam; 1984 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı’nda “Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlilik” programlarını tamamladı. 2002 yılında Resim Anasanat Dalı’nda profesör oldu. Halen, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü Başkanı ve Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürü olarak görev yapmaktadır. Sanat çalışmalarının yanı sıra eleştiri yazılarıyla da tanınan Sağlam’ın; Milliyet Sanat, Gösteri, Gençsanat, Cumhuriyet Kitap, Sanat Dünyamız, Mimarlık, Skala, Artist, Rh+ Sanart gibi dergiler ve Cumhuriyet Gazetesi’nde resim sanatı üzerine yazıları yayınlandı. Bu alanda kitap çalışmaları da bulunan Sağlam, yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda serginin küratörlüğünü de gerçekleştirmiştir.

Menü