Nejad Devrim ve Mübin Orhon, doğum tarihleri itibariyle Cumhuriyet Devrimleriyle eğitim almış, sanat çalışmalarını bu devrimlerin ışığıyla şekillendirilmiş ilk kuşak olarak tarihsel bir öneme sahiptir. Küratörlüğünü Necmi Sönmez’in üstlendiği Nejad Devrim & Mübin Orhon: İki İmge Yolcusu sergisi, Cumhuriyet’in 100. yaşını kutladığımız bir dönemde, Cumhuriyet idealleriyle sanat hayatlarını, eğitimlerini, şekillendiren bu iki sanatçının olgunluk dönemi eserlerini ilk kez eş zamanlı bir süreçte inceliyor.

Nejad Devrim & Mübin Orhon: İki İmge Yolcusu sergisi, sanat pratiklerinde giriştikleri sıra dışı deneylerle, sahip oldukları özgünlük, farklılık ve cesaretle Modern Türk sanatında yeni bir dönem açmış olan Nejad Devrim ve Mübin Orhon’un yapıtlarını bir araya getirerek, onların sıra dışı hayat ve sanat yolculuklarını ele alıyor. Bu iki sanatçının Türkiye’den ve Türk sanatından çıkışla geliştirmiş oldukları renkler, formlar, imgeler üzerine eğilerek ve “kültürlerarası etkileşim” olgusunu ilk kez tartışmaya açarak resimlerinin arkasındaki cesur kararlar üzerine yoğunlaşıyor.

Menü