TÜRK HALISININ KÜLTÜREL KAYNAKLARI VE ARKAS KOLEKSİYONU’NDA TÜRK HALI SANATI

PROF. ÖNDER KÜÇÜKERMAN, SEVİM ARSLAN

7 Mayıs 2015

Konferans

Türk halıcılığının kökleri Orta Asya’da başlamış ve binlerce yıl boyunca süregelmiştir. Anadolu’daki halılar ise, önceleri bir çadır üretimi ve kültürü olarak gelişmiştir. Osmanlı Devleti döneminde çok önemli bir kültürel simge olmuş, saray sanatçıları eliyle çok daha büyük bir önem ve anlam kazanmıştır. Bu eserler ‘Saray Halıları’ olarak bilinir.

Daha sonra 1800’lü yıllarda Sanayi Devriminin etkisiyle halıcılıkta yeni bir dönem başlamış ve küresel ticaret ortamında halıcılık yeni bir kültürel önem kazanmıştır. 1850’lü yıllarda ise çok daha geniş bir anlam kazanan halıcılık, Osmanlı Devleti’nin vazgeçilemeyen bir simgesi olarak yeniden yaratılmıştır. Bu eserler de Hereke ve Feshane halıları olarak bilinir.

1900’lü yıllarda ise öncelikle İzmir ve çevresindeki büyük organizasyonlarla halıcılık uluslararası ticari önem kazanmıştır. Bunlar da “İzmir Halıları” olarak bilinir.

Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte Türk halısının kültürel önemi üzerinde önemli çalışmalar yapılmış ve yeni bir döneme girilmiştir. Kısacası, Türkler için halılar, sadece bir döşeme malzemesi değil, tam tersine bir milli bayrak gibi derin kültürel önem ve anlamlar taşır.

Konferansın tamamını izlemek için Arkas Sanat Merkezi YouTube kanalını ziyaret edebilirsiniz.

Menü