TÜRKİYE’DE İZLENİMCİ RESİM VE POZİTİVİST DÜŞÜNCE

24 Mayıs 2018

Konferans

Osmanlı’da pozitivist düşüncenin doğuşu ile resim sanatında İzlenimci etkilerin kendini göstermesi eş zamanlıdır. İzlenimcilik, Batı kökeninden farklı olarak Osmanlı’da sivilleşmenin ve modernleşmenin kurucusu, taşıyıcısı olmuştur. Bu kuşağın öğrencisi olan Erken Cumhuriyet dönemi sanatçılarının daha cesaretli çıkışlarında da Türk İzlenimcileri olarak anılagelen 1914 Kuşağı sanatçılarının etkisi büyüktür. Bu konferansta 1914 Kuşağı sanatçılarının Modernizmle olan ilişkileri ele alınmıştır.

Prof. Dr. Burcu Pelvanoğlu kimdir?

(İstanbul, 1980) Sanat tarihçisi. 2003 yılından bu yana Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği (AICA) üyesidir. Adı geçen derneğin Başkan Yardımcılığı (2005-2008), Başkanlık (2009-2012), Uluslararası Komite Başkan Yardımcılığı (2010-2013) ve Sansür Komitesi Başkanlığı’nı (2015-) yürütmüştür. 2001 yılından bu yana farklı platformlarda yazıları yayımlanan Pelvanoğlu, 2002 yılından bu yana Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesidir.

Konferansın tamamını izlemek için Arkas Sanat Merkezi YouTube kanalını ziyaret edebilirsiniz.

Menü