RENK IŞIK TİTREŞİM: TÜRK İZLENİMCİLERİ

19. yüzyılda Fransa’da ortaya çıkan İzlenimcilik akımı, zaman içerisinde Türkiye’deki sanat ortamını da etkisi altına almış ve özellikle 20. yüzyılın ilk yarısında, ülkemizin önde gelen sanatçıları bu anlayışta pek çok eser üretmiştir. Türk İzlenimcileri olarak da adlandırılan 1914 Kuşağı sanatçıları, Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanma sürecinin ve aynı zamanda Batılılaşma hareketlerinin ivme kazandığı Meşrutiyet dönemlerinin tanığı, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin de karşılayıcısı olmuşlardır. Kuşağa adını veren İbrahim Çallı, Nazmi Ziya, Hikmet Onat, Hüseyin Avni Lifij, Feyhaman Duran, Namık İsmail, Mehmet Ruhi Arel, Sami Yetik kendilerinden önceki kuşaktan farklı olarak resim sanatına konu çeşitliliği katkısında bulunmuş ve bunun yaygınlaştırılmasında öncü olmuşlardır.
 

“Renk, Işık, Titreşim: Türk İzlenimcileri” sergisinin ağırlığını 1914 Kuşağı sanatçıları oluşturmakla birlikte, sergide bu kuşağın öncesi ve sonrası sanatçıların eserleri de yer almaktadır. Üç kuşak sanatçıyı bir araya getiren bu sergi, Osmanlı’nın son döneminden Cumhuriyet’e geçiş sürecinde resim sanatımıza ait önemli örnekleri bir araya getirmektedir.

GERİ DÖN